Informacja o projekcie:

Informacja o przetargu:

Real Time Media realizuje projekt pt. „Wdrożenie informatycznej platformy współpracy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych między Real Time Media a jej partnerami” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 „Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-30-008/12-00, na potrzeby realizacji ww. projektu w terminie: od dnia 17.04.2014r. do dnia 25.04.2014r. prowadzi postępowanie ofertowe w celu znalezienia podwykonawcy platformy B2B - poniżej dokumenty:

Zapraszamy do składania ofert.